– Sứ Chụp đầu
– Nhập khẩu : HALO
– Xuất xứ : Hàn Quốc