– Óng thạch anh và đầu chụp
– Nhập khẩu : HALO
– Xuất xứ : Hàn Quốc