CẢM BIẾN NHIỆT PT100 VÀ CAN NHIỆT

Cảm biến nhiệt độ PT100 hay còn gọi là nhiệt điện trở kim loại ( RTD) PT100 được cấu tạo từ kim loại Platinum được quấn tùy theo hình dáng của đầu dò nhiệt có giá trị điện trở khi ở 0oC là 100 Ohm. Đây là loại cảm biến thụ động nên khi sử dụng cần phải cấp một nguồn ngoài ổn định. Giá trị điện trở thay đổi tỉ lệ thuận với sự thay đổi nhiệt độ được tính theo công thức dưới đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

Công thức:

Công thức điện trở phụ thuộc vào nhiệt độ của PT100:
Rt = R0 ( 1+ AT+BT2+C(T-100)T3)

Trong đó:
A=3.9083×10-3
B=5.775×10-7
C=-4.183×10-12 ( t<0oC) , C=0 ( t>0oC)

Bảng thông số:

điện trở của PT100 ứng với nhiệt độ đo:

Đây là Bộ điều khiển nhiệt độ PID của EMKO dòng ESM-4420 có thể thay thế dòng TZN4L.


Còn đây là sơ đồ kết nối PT100 loại 3 dây hoặc 2 dây

Sự khác nhau giữa cặp nhiệt điện (can nhiệt) và PT100

– PT100 : có cấu tạo là một cuộn trờ làm bằng Platin, dựa vào sự hay đổi điện trở của vật liệu làm cảm biến là Platin (Pt) theo nhiệt độ. Bằng cách kích một nguồn dòng chuẩn không đổi đo điện áp giữa => Điện trờ cuộn Platin => Nhiệt độ. Hoặc một cách khác là mắc cảm biến thành một nhánh của mạch cầu wheatstone, đo điện áp khi cầu mất cấn bằng do điện trở cuộn Pt thay đổi => Nhiệt độ.

– Cặp nhiệt điện (cặp nhiệt ngẫu hay can nhiệt ) : dựa vào sự thay đổi sức điện động của của mối nối tiếp xúc giữa 2 dây dẫn khác bản chất (vài micro volt/độ). Đo sức điện động này sẽ biết được nhiệt độ.

– Cặp nhiệt điện luôn luôn chỉ có 2 đầu .
– Pt100 có thể có 3 hoặc 4 đầu ra , do cách mắc để bù điện trở dây dẫn từ mạch gia công tính hiệu đến cảm biến Pt100.

Sự khác biệt giữa PT100 và PT1000

PT100 thì có điện trở từ 0-100 ohm, còn PT1000 thì cũng tương tự 0-1000 ohm .

PT là nhiệt điện trở được chế tạo từ kim loại là Platium. Theo quy ước, tên các loại Pt được đặt theo điện trở của RTD loại Pt tại nhiệt độ 0°C.
PT100 có giá trị R =100 Ohm tại 0°C.
PT1000 có giá trị R = 1000 Ohm tại 0°C.

 

Tất cả những sản phẩm HALO sản xuất được sử dụng rộng rãi trong tất cả các ngành nghề liên quan tới nhiệt….

 

Sản phẩm của HALO đã xuất khẩu ra nước ngoài , đến với HALO là đến với Chất lượng – Uy tín