điện trở đót nóng lò điện

Chuyên sản xuất điện trở đốt nóng, ứng ụng trong các nồi nấu phở